Proje Hakkında

CHED: İşitme Engelliler için Satranç Platformu” (Proje Numarası: 613577-EPP-1-2019-1-RO-SPO-SCP), Avrupa Komisyonu tarafından Erasmus+ programı: Spor alanında İşbirliği ortaklıkları için Destek başlığında desteklenen bir projedir.

“İşitme Engelliler için Satranç Platformu” projesi, İşitme Engelliler için kitle sporlarının önündeki mevcut engellerin kaldırılmasına katkıda bulunmayı ve işaret dilinde açıklamalarla çevrimiçi bir satranç öğrenme platformu geliştirerek satranca katılım için eşit fırsatlar sağlamayı amaçlıyor. İşaret dilinde açıklamalarla çevrimiçi satranç öğrenme platformu ve bunu zaman içinde desteklemeye istekli kuruluşlardan oluşan bir ağ oluşturma. Şu anda, satranç dersleri sunan birçok etkileşimli platform var, ancak hiçbiri İşitme Engelliler için görsel açıklamalar içeren tam olarak erişilebilir değil.

İşitme Engelliler, insan dillerinin tüm temel özelliklerine ve işlevlerine sahip olan, ancak işitenlerin kullandığı dilden farklı olan, belirli bir gramer yapısına sahip gerçek bir dil olan işaret dili aracılığıyla iletişim kurar. İşitme Engellilerin çok azı, özellikle de işiten ebeveynleri olan, ciddi çabalar için fırsat ve ruh haline sahip olanlar, normal eğitim ve üniversite eğitimini tamamlamış ve yazılı dili anlamış, dudaktan okuyabilir, ancak bu durumda da anlama derecesi farklıdır. İşitme Engelliler engelli olarak kabul edilir ve büyük çoğunluğu dil engeli nedeniyle sosyal, kültürel ve sportif olarak marjinalleştirilir. Satranç, “sessizlik sporu” İşitme Engellilere uyarlanmış bir spor olmasına rağmen, son zamanlarda İşitme Engelli gençlerin bu spora ilgileri azalmaktadır.

İzolasyonu büyük ölçüde azaltmak için, İşitme Engellilerin protez taksalar bile toplumda kendilerini dışlanmış hissetmemelerine yardımcı olunması gerekir. Bu açıdan İşitme Engellilerin temel hedefleri işaret dilinin resmi olarak tanınmasına atıfta bulunmaktadır. İşitme engellilerin kültürel ve dilsel azınlıklar olarak görülmesi, gelişmiş ülkelerde işaret dili çalışmalarının yoğunlaşması, İşitme Engelli kültür ve tarih çalışmalarında kaydedilen ilerlemeler, mevzuat ve mevzuat üzerindeki etkisi nedeniyle daha fazla zemin kazanan bir fikirdir. işitenlerin vicdanı.

İşaret dili, İşitme Engellilerin bütünlüğünde güçlü bir kimlik sembolüdür, çünkü onlar, çağlar boyunca onları anlamayan, dillerini itibarsızlaştıran ve kendi kültürlerini inkar eden bir dünyada kendi kimlikleri için savaşırlar.

Satranç, entelektüel potansiyelin gelişmesini sağlayabilecek bir spordur.

Download Brochure

Hedefler

CHED projesinin amaçları şunlardır:

  1. İşitme Engelli insanlar için kitle sporlarının önündeki mevcut engellerin kaldırılmasına katkıda bulunmak;
  2. Engellilerin spor faaliyetlerinin desteklenmesi;
  3. İşaret dilini tanıtarak İşitme Engelli insanlara uyarlanmış satranç öğrenmek için etkileşimli bir çevrimiçi platform önermek;
  4. Sporda ve spor aracılığıyla sosyal içermeyi teşvik etmek;
  5. İşitme Engellilerin özgüvenlerini ve özgürleşmelerini artırmak.

Faaliyetler

CHED projesinin faaliyetleri şunlardır:

  1. Ortak ülkelerde ve AB düzeyinde (Politika düzeyi, Araştırma alanı, Uygulama alanı dahil) İşitme Engelli insanlar için spora erişimin (özellikle satranca atıfta bulunularak) mevcut durumuna ilişkin bir Rapor geliştirmek;
  2. İşaret dili videoları ile İşitme Engelli insanlar için satranç için bir AB platformu geliştirmek;
  3. OER’leri (Açık Eğitim Kaynakları) kullanarak İşitme Engelli insanlar için (başlangıç, temel, orta ve ileri) satrançta satranç kursları geliştirmek
  4. İşitme engellilere yönelik satrancın yaygınlaştırılmasıyla ilgilenen paydaşların katılımı ile oluşturulan ortak kuruluşların ulusal ağlarından müteşekkil İşitme engelliler için Avrupa  satranç ağını oluşturmak.

Sonuçlar

Entelektüel Çıktı 1

Ortak ülkelerde ve AB düzeyinde (Politika düzeyi, Araştırma alanı, Uygulama alanı dahil) İşitme Engelli insanlar için spora erişimin (özellikle satranca atıfta bulunularak) mevcut durumuna ilişkin rapor

Ortak ülkelerde ve AB düzeyinde (Politika düzeyi, Araştırma alanı, Uygulama alanı dahil) İşitme Engelli insanlar için spora erişim (özellikle satranca atıfta bulunularak) Raporu, bu engelli kategorisinin spor yaparken karşılaştığı engelleri vurgulamaktadır ve her bir ortak ülke tarafından bunların üstesinden gelmek için yaratılan tesisler nelerdir; AB hedeflerine nasıl yanıt veriyorlar?; mümkün olduğu kadar çok İşitme Engelli insanı spora, özellikle satranca nasıl çekebiliriz?; işitme engellilerin online ortamdan beklentileri nelerdir?

Rapor, her bir ortak ülkedeki ve AB düzeyindeki İşitme Engelli spor düzenlemeleri üzerine bir araştırmaya ve gerçek ihtiyaçların ne olduğunu ve genel olarak spor yaparken karşılaştıkları sorunları ve özllikle satrançta karşılaştıkları sorunları bulmak için hedef gruba anketler/röportajlar/tartışmalar uygulanmasına dayanmaktadır. İndirmek için bağlantı:

Link to download:

CHED IO1 Extract (Summary)

CHED IO1a National and European Reports

CHED IO1b Results of Questionnaire Survey

 

Entellektüel Çıktı 2

Satranç platformu işaret diline uyarlanmıştır.

Platform, yeni başlayanlar veya ileri düzeyde işitme engelli sporcular için harika bir öğrenme fırsatıdır, böylece satranca olan ilginin artmasına ve sporcuları, özellikle gençleri yerel, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmaya teşvik eder ve ilgisini arttırır. İşitme engellilerin toplumun sosyal ve sportif yaşamında aktif bir kategori haline gelmesi için diğer ülkelerden gelen işitme engelli ve işiten insanlarla iletişim kurması, fikir alışverişinde bulunması ve iyi uygulama örnekleri önemlidir. Bu onların özgüvenlerini arttırmalarına, özgürleşmelerine ve toplulukta, ulusal ve Avrupa düzeyinde seslerini duyurmalarna yardımcı olacaktır. İşitme engelli satranç oyuncularının dikkat çekici sonuçlarla ön plana çıkarılması bu sporun işitme engelliler arasında takipçi sayısının artmasına yardımcı olacaktır.

Platforma buradan erişebilirsiniz:

www.chessfordeaf.com

Entellektüel Çıktı 3

Müfredat ve beceri listeleri

OER’leri (Açık Eğitim Kaynakları) kullanan yaygın eğitimin her performans düzeyi için beceriler, müfredat ve değerlendirme aracı.

Müfredatın çerçevesi, belirli becerileri ve tutumları sıralayan listeye dayalı olarak belirli yeterlilikler, konular, yöntemler, öğretim yardımcıları, öğrenme materyalleri ve performans kriterleri gibi başlıklara göre düzenlenmiştir.

Entellektüel Çıktı 4

Eğitim materyali

Yaygın eğitim materyali, satranç eğitmenleri ve uzmanlarının desteği ile senaryolar şeklinde gerçekleştirilmektedir. Başlangıç, temel, orta ve ileri seviye olarak ayrılmış, kurallar ve ilk hamleler gibi en basit satranç temellerini ele almaya başlar. Anahtar açılışlar, gelişmiş oyun sonları ve daha karmaşık prosedürler, takip eden daha karmaşık seviyelerde açıklanmaktadır.

Eğitime erişmek için platforma gidin.

Entellektüel Çıktı 5

Çevrimiçi satranç kursları

Eğitim, 2D animasyon, İşaret Dilleri ve altyazılarla oluşturulan etkileşimli çevrimiçi kurslar aracılığıyla aktarılır. Yenilikçi araç, kursu kolay anlaşılır ve daha çekici hale getirir.

Entellektüel Çıktı 6

Değerlendirme araçları

Değerlendirme araçları, edinilmiş işitme engelli kullanıcıların becerilerini doğrulamayı, özgüvenlerini ve öğrenmelerini geliştirme isteklerini geliştirmeyi amaçlar. Değerlendirme, her kurs düzeyinden önce ve sonra kullanılabilen platforma dahil edilmiştir.

 

Güncel Haberler

The online courses

The online courses

The online courses of "CHED – Chess platform for deaf people" (project number: 613577-EPP-1-2019-1-RO-SPO-SCP) are now available through the platform.  The courses have been realized following the concept of interaction. In fact, they include an interactive chessboard...

The chess platform

The chess platform

The consortium of the Erasmus+ project "CHED - Chess platform for deaf people" (project number 613577-EPP-1-2019-1-RO-SPO-SCP) reached another important goal: finalized the innovative platform development and the non-formal training.  Hosted on Moodle, the platform...

A new result: the assessment tools

A new result: the assessment tools

The KA2 Erasmus+ "CHED – Chess platform for deaf people" project met the goal to develop the assessment instrument to validate the chess learning of the trained platform users.   The assessment is an important section of the platform through which access the training....

Ortaklar

Skip to content