O projekcie

CHED: Platforma szachowa dla osób Głuchych” (Numer projektu: 613577-EPP-1-2019-1-RO-SPO-SCP) to projekt wspierany przez Komisję Europejską za pośrednictwem programu Erasmus+: Wsparcie współpracy partnerskiej w zakresie sportu.

Projekt „Platforma szachowa dla osób niesłyszących” ma na celu przyczynienie się do likwidacji istniejących barier w uprawianiu sportów masowych dla osób niesłyszących oraz wyrównywanie szans udziału w szachach poprzez stworzenie internetowej platformy do nauki szachów z objaśnieniami w języku migowym, poprzez opracowanie internetowej platformy do nauki szachów z objaśnieniami w języku migowym i budowanie sieci organizacji chcących to wspierać w przyszłości. Obecnie istnieje wiele interaktywnych platform oferujących lekcje szachów, ale żadna nie jest w pełni dostępna dla osób niesłyszących, zawierając wyjaśnienia wizualne.

Osoby niesłyszące porozumiewają się za pomocą języka migowego, prawdziwego języka o określonej strukturze gramatycznej, który posiada wszystkie główne cechy i funkcje języków ludzkich, ale różni się od języka używanego przez osoby słyszące. Bardzo niewiele osób niesłyszących, zwłaszcza ci ze słyszącymi rodzicami, którzy mieli okazję i nastrój do znacznych wysiłków, ukończyło normalne kształcenie i studia wyższe i rozumie język pisany, umiejąc czytać z ust, ale także w tym przypadku stopień zrozumienia jest inny. Osoby niesłyszące uznawane są za osoby niepełnosprawne, a zdecydowana większość z nich jest marginalizowana społecznie, kulturowo i sportowo ze względu na barierę językową. Chociaż szachy, „sport ciszy”, są sportem przystosowanym dla osób niesłyszących, ostatnio obserwuje się brak zainteresowania młodych niesłyszących tym sportem.

Aby znacznie zmniejszyć izolację, należy pomóc osobom niesłyszącym, nawet jeśli noszą protezy, aby nie czuli się marginalizowani w społeczeństwie. Pod tym względem główne cele osób niesłyszących odnoszą się do formalnego uznania języka migowego. Traktowanie osób z niepełnosprawnością słuchu jako mniejszości kulturowe i językowe to idea, która zyskuje na popularności w krajach rozwiniętych ze względu na intensyfikację badań nad językiem migowym, postęp, jaki dokonał się w badaniu kultury i historii głuchych, co ma wpływ na ustawodawstwo i sumienie słyszących.

Język migowy jest potężnym symbolem tożsamości w zbiorowości ludzi niesłyszących, ponieważ walczą oni o własną tożsamość w świecie, który ich przez wieki nie rozumiał, dyskredytując ich język i zaprzeczając ich własnej kulturze.

Szachy to sport, który może zapewnić rozwój potencjału intelektualnego.

Download Brochure

Cele

Cele projektu CHED to:

  1. przyczynienie się do likwidacji istniejących barier w uprawianiu sportu masowego dla osób niesłyszących;
  2. Wspieranie aktywności sportowej osób niepełnosprawnych;
  3. Promowanie interaktywnej platformy internetowej do nauki szachów przystosowanej dla osób niesłyszących poprzez wprowadzenie języka migowego;
  4. Promowanie włączenia społecznego w sporcie i poprzez sport;
  5. Aby zwiększyć pewność siebie i emancypację osób niesłyszących.

Działania

Działania projektu CHED to:

  1. Opracowanie Raportu o aktualnej sytuacji w dostępie do sportu (ze szczególnym uwzględnieniem szachów) dla osób niesłyszących w krajach partnerskich i na poziomie UE (w tym na poziomie polityki, dziedzinie badań, dziedzinie praktyki);
  2. Opracowanie unijnej platformy szachowej dla osób niesłyszących z filmami w języku migowym;
  3. Opracowanie kursów szachowych dla osób niesłyszących (początkowy, podstawowy, średniozaawansowany i zaawansowany) z wykorzystaniem OER-ów (Otwartych Zasobów Edukacyjnych);
  4. Budowa europejskiej sieci szachowej dla osób niesłyszących, składającej się z krajowych sieci partnerów utworzonych przez interesariuszy zainteresowanych promocją szachów wśród osób niesłyszących.

Wyniki

Produkt intelektualny 1

Raport o aktualnej sytuacji dostępu do sportu (ze szczególnym uwzględnieniem szachów) dla osób niesłyszących w krajach partnerskich i na poziomie UE (w tym na poziomie polityki, dziedzinie badań, dziedzinie praktyki)

Raport o dostępie do sportu (ze szczególnym uwzględnieniem szachów) dla osób niesłyszących w krajach partnerskich i na poziomie UE (w tym na poziomie polityki, dziedzinie badań, dziedzinie praktyki) podkreśla przeszkody napotykane przez tę kategorię osób niepełnosprawnych w uprawianiu sportu oraz jakie są możliwości stworzone przez każdy kraj partnerski w celu ich przezwyciężenia; jak odpowiadają na cele UE?; jak możemy przyciągnąć jak najwięcej osób niesłyszących do sportu, zwłaszcza do szachów?; jakie są oczekiwania osób niesłyszących wobec środowiska internetowego?.

Raport opiera się na badaniu przepisów dotyczących sportów niesłyszących w każdym kraju partnerskim i na poziomie UE oraz na zastosowaniu kwestionariuszy/wywiadów/dyskusji do grupy docelowej, aby dowiedzieć się, jakie są rzeczywiste potrzeby i problemy, z jakimi się borykają podczas uprawiania sportu w ogóle oraz szachów w szczególe.

Link do pobrania:

Link to download:

CHED IO1 Extract (Summary)

CHED IO1a National and European Reports

CHED IO1b Results of Questionnaire Survey

 

Produkt intelektualny 2

Platforma szachowa dostosowana do języka migowego.

Platforma jest doskonałą okazją do nauki zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych głuchych sportowców, przyczyniając się tym samym do zwiększenia zainteresowania szachami oraz pobudzenia i zachęcenia zawodników, zwłaszcza młodych, do udziału w zawodach lokalnych, krajowych i międzynarodowych.

Aby stać się aktywną kategorią w życiu społecznym i sportowym społeczności, ważne jest, aby osoby niesłyszące komunikowały się, wymieniały pomysły i dobre praktyki z osobami głuchymi i słyszącymi z innych krajów. Pomoże im to zwiększyć pewność siebie, emancypację i sprawić, że ich głos będzie słyszalny na poziomie społeczności, kraju i Europy. Wyróżnienie niesłyszących szachistów z godnymi uwagi wynikami pomoże zwiększyć liczbę zwolenników tego sportu wśród osób niesłyszących.

Dostęp do platformy: www.chessfordeaf.com

 Produkt intelektualny 3

Program nauczania i listy umiejętności

Umiejętności, program nauczania i narzędzia oceny dla każdego poziomu szkolenia nieformalnego z wykorzystaniem OERs (Otwartych Zasobów Edukacyjnych).

Na podstawie listy wyliczającej konkretne umiejętności i postawy, ramy programu nauczania są przypisane do takich pozycji jak konkretne kompetencje, tematy, metody, pomoce dydaktyczne, materiały do nauki i kryteria osiągnięć.

Produkt intelektualny 4

Materiał szkoleniowy

Nieformalny materiał szkoleniowy realizowany jest w formie scenariuszy przy wsparciu trenerów i ekspertów szachowych. Podzielony na poziomy: wprowadzający, podstawowy, średniozaawansowany i zaawansowany, zaczyna się od najprostszych podstaw gry w szachy, takich jak reguły i pierwsze ruchy. Na kolejnych, bardziej skomplikowanych poziomach wyjaśniane są kluczowe otwarcia, zaawansowane gry końcowe i bardziej skomplikowane procedury.

Przejdź do platformy, aby uzyskać dostęp do szkolenia.

Produkt intelektualny 5

Kursy szachowe online 

Szkolenie przekazywane jest za pomocą interaktywnych kursów online tworzonych z wykorzystaniem animacji 2D, Języków Migowych i napisów. Innowacyjne narzędzie sprawia, że kurs jest łatwy do zrozumienia i bardziej atrakcyjny.

Produkt intelektualny 6

Narzędzia oceny 

Narzędzia oceny mają na celu walidację nabytych umiejętności głuchych użytkowników, promowanie ich pewności siebie i chęci doskonalenia nauki. Ocena jest zawarta na platformie, dostępna przed i po każdym poziomie kursu.

 

Najnowsze wiadomości

The online courses

The online courses

The online courses of "CHED – Chess platform for deaf people" (project number: 613577-EPP-1-2019-1-RO-SPO-SCP) are now available through the platform.  The courses have been realized following the concept of interaction. In fact, they include an interactive chessboard...

The chess platform

The chess platform

The consortium of the Erasmus+ project "CHED - Chess platform for deaf people" (project number 613577-EPP-1-2019-1-RO-SPO-SCP) reached another important goal: finalized the innovative platform development and the non-formal training.  Hosted on Moodle, the platform...

A new result: the assessment tools

A new result: the assessment tools

The KA2 Erasmus+ "CHED – Chess platform for deaf people" project met the goal to develop the assessment instrument to validate the chess learning of the trained platform users.   The assessment is an important section of the platform through which access the training....

Partnerzy

Skip to content