Σχετικά με το έργο

CHED: «Πλατφόρμα σκακιού για Κωφούς»

(Αριθμός έργου: 613577-EPP-1-2019-1-RO-SPO-SCP) είναι ένα έργο το οποίο υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Erasmus+ + Στήριξη για σύμπραξη συνεργασίας στον τομέα του αθλητισμού.

Το έργο «Πλατφόρμα σκακιού για Κωφούς» έχει σκοπό να συμβάλλει στην εξάλειψη των εμποδίων που υπάρχουν στη πλειονότητα των αθλημάτων για τους Κωφούς και να παρέχει ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στο σκάκι, αναπτύσσοντας μια πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκμάθησης σκακιού  με διερμηνεία στην Νοηματική Γλώσσα, και να χτίσει ένα δίκτυο φορέων πρόθυμων να στηρίξουν το έργο διαχρονικά. 

Στη παρούσα φάση, υπάρχουν πολλές διαδραστικές πλατφόρμες που προσφέρουν μαθήματα σκακιού, ωστόσο καμία απ αυτές δεν είναι πλήρως προσβάσιμη σε Κωφούς, αφού δεν περιέχουν οπτικές οδηγίες. 

Οι Κωφοί επικοινωνούν μέσω της Νοηματικής Γλώσσας, μιας πραγματικής γλώσσας με συγκεκριμένη γραμματική δομή καθώς και όλα τα στοιχεία και λειτουργίες των ανθρώπινων γλωσσών, αλλά διαφορετικής από αυτής που χρησιμοποιούν οι ακούοντες. Ελάχιστοι Κωφοί, ειδικά αυτοί που έχουν ακούοντες γονείς οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα αλλά και τη διάθεση για αξιόλογες προσπάθειες, έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση και πανεπιστημιακές σπουδές και κατανοούν τη γραπτή γλώσσα, ενώ παράλληλα κάνουν χειλεανάγνωση, αλλά ο βαθμός κατανόησης σε αυτή τη περίπτωση είναι διαφορετικός. Οι Κωφοί θεωρούνται άτομα με αναπηρία και η συντριπτική πλειοψηφία αυτών είναι κοινωνικά, πολιτιστικά και αθλητικά περιθωριοποιημένοι λόγω του εμποδίου της γλώσσας. Παρόλο που το σκάκι, το «άθλημα της σιωπής» είναι ένα άθλημα προσαρμοσμένο στους Κωφούς, έχει παρατηρηθεί τελευταία μείωση του ενδιαφέροντος των νέων Κωφών για το άθλημα αυτό. 

Προκειμένου να μειωθεί σημαντικά η απομόνωση αυτή, οι Κωφοί, ακόμα και αν φέρουν εμφυτεύματα, χρειάζονται βοήθεια ώστε να μη νιώθουν περιθωριοποιημένοι στη κοινωνία. Από αυτήν την άποψη, οι κύριοι στόχοι των Κωφών είναι η επίσημη αναγνώριση της Νοηματικής Γλώσσας. Το να θεωρούνται τα άτομα με ακουστική αναπηρία πολιτισμική και γλωσσική μειονότητα είναι μια άποψη που εδραιώνεται σε αναπτυγμένες χώρες εξαιτίας της εντατικοποίησης των σπουδών Νοηματικής Γλώσσας, της προόδου που έχει γίνει στην μελέτη της κουλτούρας και ιστορίας των Κωφών, με επίδραση στη νομοθεσία και τη συνείδηση των ακουόντων σχετικά. 

Η Νοηματική Γλώσσα είναι ένα δυναμικό σύμβολο της ταυτότητας της κοινότητας των Κωφών, επειδή οι ίδιοι παλεύουν για τη ταυτότητα τους σε έναν κόσμο ο οποίος για χρόνια δεν τους έχει καταλάβει, έχει απαξιώσει τη γλώσσα τους και αρνηθεί τη κουλτούρα τους. 

Το σκάκι είναι ένα άθλημα το οποίο μπορεί να βεβαιώσει την προοπτική ανάπτυξης.

Download Brochure

Σκοποί

Οι σκοποί του έργου CHED είναι:

  1. Να συμβάλλει στην εξάλειψη των εμποδίων που υπάρχουν στη πλειοψηφία των αθλημάτων για τους Κωφούς.
  2. Να στηρίξει τις αθλητικές δραστηριότητες για τα άτομα με αναπηρία.
  3. Να προτείνει μια διαδραστική πλατφόρμα εκμάθησης σκακιού προσαρμοσμένης στους Κωφούς μέσω της Νοηματικής Γλώσσας.
  4. Να προωθήσει την κοινωνική ένταξη στα αθλήματα και μέσω αυτών.
  5. Να αναπτύξει την αυτοπεποίθηση και ανεξαρτησία των Κωφών.

Δράσεις

Οι δράσεις του έργου CHED είναι:

  1. Η καταγραφή αναφοράς της παρούσας κατάστασης σχετικά με τη πρόσβαση στον αθλητισμό (με συγκεκριμένη αναφορά στο σκάκι) για τους Κωφούς σε συνεργαζόμενες χώρες και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (συμπεριλαμβάνοντας το πολιτικό επίπεδο, το πεδίο έρευνας, το πρακτικό επίπεδο).
  2. Η ανάπτυξη μιας Ευρωπαϊκής πλατφόρμας εκμάθησης σκακιού για τους Κωφούς με βίντεο στη Νοηματική Γλώσσα.
  3. Η ανάπτυξη μαθημάτων εκπαίδευσης σκακιού για τους Κωφούς (αρχικό, βασικό, μεσαίο και προχωρημένο επίπεδο) χρησιμοποιώντας  OERs (Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους).
  4. Η εδραίωση Ευρωπαϊκού  δικτύου σκακιού για Κωφούς, αποτελούμενο από εθνικά δίκτυα των συνεργαζόμενων χωρών στα οποία συμμετέχουν άτομα που ενδιαφέρονται να προωθήσουν το σκάκι στους Κωφούς. 

Αποτελέσματα

Νοητικό αποτέλεσμα 1

Αναφορά της παρούσας κατάστασης σχετικά με τη πρόσβαση στον αθλητισμό (με συγκεκριμένη αναφορά στο σκάκι) για τους Κωφούς σε συνεργαζόμενες χώρες και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (περιλαμβάνοντας το πολιτικό επίπεδο, το πεδίο έρευνας, το πρακτικό επίπεδο).

Η αναφορά της πρόσβασης στον αθλητισμό (με συγκεκριμένη αναφορά στο σκάκι) για τους Κωφούς σε συνεργαζόμενες χώρες και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (συμπεριλαμβάνοντας το πολιτικό επίπεδο, το πεδίο έρευνας, το πρακτικό επίπεδο) τονίζει τα εμπόδια τα οποία ανακύπτουν σε αυτή τη κατηγορία ατόμων με αναπηρία όσον αφορά στη συμμετοχή στον αθλητισμό αλλά και ποιες είναι οι δομές που έχουν αναπτυχθεί από κάθε συνεργαζόμενη χώρα για την αντιμετώπισή τους; πως ανταποκρίνονται στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης; πως μπορούμε να προσελκύσουμε όσο περισσότερους Κωφούς γίνεται στον αθλητισμό, ειδικά στο σκάκι; Ποιες είναι οι προσδοκίες των Κωφών για μια διαδικτυακή πλατφόρμα. 

Η αναφορά βασίζεται σε έρευνα των αθλητικών κανονισμών σχετικά με τους Κωφούς σε κάθε συνεργαζόμενη χώρα αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην εφαρμογή ερωτηματολογίων/συνεντεύξεων/συζητήσεων στην ομάδα ενδιαφέροντος ώστε να γίνουν γνωστές οι πραγματικές ανάγκες και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν στη συμμετοχή τους στον αθλητισμό γενικά αλλά και στο σκάκι ειδικά.
Σύνδεσμος για λήψη:

Link to download:

CHED IO1 Extract (Summary)

CHED IO1a National and European Reports

CHED IO1b Results of Questionnaire Survey

 

Νοητικό αποτέλεσμα 2

Η πλατφόρμα σκακιού προσαρμοσμένη στη νοηματική γλώσσα.


Η πλατφόρμα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία εκμάθησης για αρχάριους ή και προχωρημένους κωφούς αθλητές, και αυτό βοηθάει στο να αυξήσει το ενδιαφέρον για το σκάκι και να διεγείρει και ενθαρρύνει τους αθλητές, ειδικά νέους ανθρώπους, να συμμετέχουν σε τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς.

Προκειμένου να γίνει μια ενεργή κατηγορία στην κοινωνική και αθλητική ζωή της κοινωνίας, είναι σημαντικό οι κωφοί να επικοινωνούν, ανταλλάσσουν ιδέες και καλές πρακτικές με κωφούς και ακούοντες από άλλες χώρες. Αυτό θα βοηθήσει στο να αναπτύξουν την αυτοπεποίθηση τους, την ανεξαρτησία τους και να ακουστεί η φωνή τους στην κοινωνία, σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Επισημαίνοντας τους κωφούς παίκτες σκακιού με αξιοσημείωτα αποτελέσματα θα βοηθήσει να αυξηθεί ο αριθμός των οπαδών του αθλήματος ανάμεσα στους κωφούς. 

Πρόσβαση στη πλατφόρμα εδώ:
www.chessfordeaf.com

Νοητικό αποτέλεσμα 3

Πρόγραμμα σπουδών και λίστα δεξιοτήτων 

Δεξιότητες, πρόγραμμα σπουδών και εργαλείο αξιολόγησης για κάθε επίπεδο της ανεπίσημης εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας OERs (Ανοιχτές Μαθησιακές Πηγές).

Βασιζόμενο στη λίστα που απαριθμεί τις ειδικές δεξιότητες και συμπεριφορές, το περίγραμμα του προγράμματος σπουδών περιλαμβάνει τίτλους όπως συγκεκριμένες ικανότητες, θέματα, μεθόδους, εκπαιδευτικούς σκοπούς, υλικά εκμάθησης και κριτήρια απόδοσης. 

Νοητικό αποτέλεσμα 4

Υλικό εκπαίδευσης

Το ανεπίσημο εκπαιδευτικό υλικό είναι σχεδιασμένο με σενάριο με την υποστήριξη εκπαιδευτών σκακιού και ειδικών. Χωρισμένο σε επίπεδο αρχαρίων, βασικό, μεσαίο και προχωρημένων, ξεκινάει υποδεικνύοντας τις πιο απλές βάσεις στο σκάκι, όπως κανόνες και αρχικές κινήσεις. Σημαντικά ανοίγματα, προχωρημένα φινάλε και πιο περίπλοκες διαδικασίες εξηγούνται στα επόμενα πιο δύσκολα επίπεδα. 

Συνδεθείτε στη  πλατφόρμα για να ξεκινήσετε την εκπαίδευση.

Νοητικό αποτέλεσμα 5

Μαθήματα σκακιού διαδικτυακά

Η εκπαίδευση μεταδίδεται μέσω διαδραστικών  διαδικτυακών μαθημάτων δημιουργημένα με 2D κινούμενες εικόνες, Νοηματική Γλώσσα και υπότιτλους.  Το καινοτόμο εργαλείο καθιστά το μάθημα εύκολο στη κατανόηση και πιο ελκυστικό.

Νοητικό αποτέλεσμα 6

Εργαλεία αξιολόγησης

Τα εργαλεία αξιολόγησης σκοπεύουν στο να επιβεβαιώσουν τις αποκτηθείσες ικανότητες των κωφών χρηστών, να προωθήσουν την αυτοεκτίμηση τους και την επιθυμία τους να βελτιώσουν τις γνώσεις τους. Το εργαλείο περιλαμβάνεται στη πλατφόρμα, διαθέσιμο πριν και μετά από κάθε επίπεδο.

Τελευταία νέα

The online courses

The online courses

The online courses of "CHED – Chess platform for deaf people" (project number: 613577-EPP-1-2019-1-RO-SPO-SCP) are now available through the platform.  The courses have been realized following the concept of interaction. In fact, they include an interactive chessboard...

The chess platform

The chess platform

The consortium of the Erasmus+ project "CHED - Chess platform for deaf people" (project number 613577-EPP-1-2019-1-RO-SPO-SCP) reached another important goal: finalized the innovative platform development and the non-formal training.  Hosted on Moodle, the platform...

A new result: the assessment tools

A new result: the assessment tools

The KA2 Erasmus+ "CHED – Chess platform for deaf people" project met the goal to develop the assessment instrument to validate the chess learning of the trained platform users.   The assessment is an important section of the platform through which access the training....

Συνεργάτες

Μετάβαση στο περιεχόμενο